Over ons / Kwaliteit en veiligheid

Transporteren naar jouw eisen en wensen

Onder kwaliteit verstaan wij het naar de eisen en wensen van de opdrachtgever transporteren van zeecontainers. 

Kwaliteit

Wij zijn ons ervan bewust dat kwaliteit één van de belangrijkste pijlers is van ons bestaan. Van der Most Transport hecht veel waarde aan het constant leveren van hoge kwaliteit van haar diensten, en ook aan het voortdurend verbeteren hiervan. Dit is concreet gemaakt in ons SQAS beleid.

Vrachtwagens - Van der Most Transport

Veiligheid en beveiliging

Van der Most Transport verstrekt haar medewerkers goed materieel en voldoende middelen om de werkzaamheden veilig te verrichten. Materiaal en hulpmiddelen worden goed onderhouden, periodiek gekeurd en tijdig vervangen en/of aangevuld. Dit geldt voor het wagenpark maar ook voor de persoonlijke beschermingsmiddelen en de ADR uitrusting. Daarnaast worden er jaarlijks trainingen verzorgd. Van der Most Transport heeft een eigen gediplomeerde veiligheidsadviseur in dienst.

Onze vrachtauto’s zijn voorzien van een B3 alarm en hebben een extra container- en king-pin slot. Parkeren vindt doordeweeks en in het weekend plaats op onze eigen terreinen. De terreinen zijn rondom voorzien van een hekwerk en betonnen muren waar containers “blind” geparkeerd worden. Camera’s en een beveiligingsdienst waken over uw en onze eigendommen.

SQAS certificaat & beleidsverklaring

Op 4 oktober 2012 heeft Van der Most met een mooie score het SQAS (Safety and Quality Assesment System) certificaat behaald. Het kwaliteitssysteem is in de daaropvolgende jaren verder ontwikkeld en uitgebreid. Deze is sindsdien constant met succes verlengd.

SQAS is een kwaliteitssysteem afkomstig van de petrochemische industrie en heeft als belangrijkste aandachtspunten: Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid, Milieu en Beveiliging. Aanleiding voor ons om dit project te starten is dat onze grote klanten voorschrijven dat hun vervoerder voldoet aan een bepaald kwaliteitssysteem zoals ISO of SQAS.

Met het behaalde SQAS certificaat toont Van der Most aan dat het de processen op orde heeft en werkt aan een constante verbetering van haar dienstverlening. Door het werken volgens het kwaliteitssysteem van SQAS verwacht Van der Most nog beter aan de huidige wensen van haar klanten te kunnen voldoen.'

Beleidsverklaring
In overeenstemming met de richtlijnen van Safety and Quality Assessment Systems (SQAS), module Transport Service verklaart de directie van Van der Most Transport B.V. te Rotterdam:

De directeur verklaart zich bij het voorbereiden en uitvoeren van het bedrijfsbeleid te richten op zijn verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de dienstverlening, de veiligheid, de beveiliging en gezondheid van de medewerkers, alsmede beperking van de mogelijke impact van onze werkzaamheden op het milieu. Tevens zal al het redelijkerwijs mogelijke worden gedaan om te voorkomen dat bezoekers en het personeel van derden alsmede eigendommen & goederen aan risico's in welke vorm dan ook blootgesteld worden.

Het integrale onderdeel van dit beleid is het scheppen en in stand houden van een doeltreffend KVGM&Beveiligingssysteem, waarbij de wensen van de opdrachtgevers, de vigerende wet- en regelgeving van toepassing zijn.

Het scheppen en in stand houden van een kwalitatief hoogwaardige, veilige en milieuverantwoorde werkwijze omvat, in overleg met de werknemers, de zorg voor het vaststellen, treffen en onderhouden van daarvoor benodigde maatregelen (t.a.v. van de productveiligheid voor mens, dier en milieu). Dit ter bevordering van de navolgende doelstellingen:

  • continuïteit en de winstgevendheid van het bedrijf;
  • tevredenheid van de opdrachtgevers en leveringsbetrouwbaarheid;
  • voorkomen van tekortkomingen;
  • streven naar continue verbetering op het gebied van KVGM & Beveiliging;
  • veilige omstandigheden en werkwijzen, waardoor ongewilde gebeurtenissen die letsel, schade of hinder tot gevolg kunnen hebben, worden voorkomen.

De volledige beleidsverklaring is op aanvraag in te zien.