Nieuws /

Nieuwe wasstraat en uitbreiding terrein

Nieuwe wasstraat en uitbreiding terrein

Van der Most heeft in Mei 2016 de nieuwe wasstraat op eigen terrein in gebruik kunnen nemen en tevens een nieuw gedeelte terrein als stack ruimte voor containers.

Wasstraat. Het was al een lange tijd een wens om de vrachtwagen combinaties binnen te kunnen wassen daar dit voorheen altijd buiten gebeurde. De wasstraat is op eigen terrein gebouwd naast het kantoor. De wasstraat is voorzien van een aantal grote pompen en een borstel machine voor de cabines. Tevens ligt het gehele dak van de wasstraat vol met zonnepanelen. Ook wordt het vuile water "schoon" afgevoerd door middel van een grote olie- en vetafscheider onder de wasstraat. Kortom ook hiermee draagt Van der Most een steentje bij aan het milieu! 

Terrein.  Op het zelfde moment is er een grote loods gesloopt achter op het terrein. Deze ruimte is hierna gestabiliseerd en geasfalteerd zodat hier met de reachstackers overheen gereden kan worden en volle containers kunnen worden gestald. Van deze gelegenheid is meteen gebruik gemaakt om het hoofdterrein te verbinden met het naastliggende parkeerterrein. Hierdoor is een 2e ingang ontstaan voor vrachtwagens die komen handlen, dit voor een betere doorstroming. Ook zijn er extra stroom aansluitingen gemaakt voor het aansluiten van reefer containers.